Kontakta oss

Roberth Carling

Telefon: 070-369 99 97

E-post: roberth.carling@civilscon.se

Uppdragsansvarig och teknikansvarig för väg-, järnväg-, VA- och markprojekteringsuppdrag från förstudie till bygghandlingsskede.

David Harrysson

Telefon: 070-612 62 00

E-post: david.harrysson@civilscon.se

Geotekniker som är uppdragsledare och teknikansvarig i utrednings- och projekteringsuppdrag.

Mathias Johansson

Telefon: 070-732 20 33

E-post: mathias.johansson@civilscon.se 

Projekt-, projekterings- samt projektledning inom väg, järnväg, mark och VA.

Ali Zaidi 

Telefon: 070-218 90 05

E-post: Ali.zaidi@civilscon.se 

Projekt- och byggledning inom både bygg och anläggning i projektens alla skeden.


Fredrik Eriksson

Telefon: 073-390 32 54

E-post: fredrik.eriksson@civilscon.se

Uppdrags- och teknikansvarig samt handläggare inom uppdrag omfattande geotekniska utredningar samt projektering av gata, mark och VA.

Jonas Mossberg

Telefon: 070-676 82 04

E-post: jonas.mossberg@civilscon.se

Handläggande projektör inom gata, mark och VA. Har jobbat som entreprenör tidigare och har även erfarenheter inom inmätning.

Hanna Gullberg

Telefon: 073-854 66 59

E-post: hanna.gullberg@civilscon.se

Landskapsarkitekt som arbetar i projekt med utredningar, gestaltning samt projektering av gata, mark och parkmark.

Gustav Malmberg

Telefon: 073-862 88 54

E-post: gustav.malmberg@civilscon.se

Uppdrags- och teknikansvarig inom väg, mark och gata genom alla skeden i projekteringsprocessen.  

Anna Sjöberg

Telefon: 070-820 27 08

E-post: anna.sjoberg@civilscon.se

Landskapsarkitekt som arbetar i projekt med utredningar, gestaltning samt projektering av gata, mark och parkmark samt fysisk planering.

Marcus Larsson

Telefon: 070-820 56 03

E-post: marcus.larsson@civilscon.se

VA-projektör och AMA-redaktör som även arbetar som uppdrags- och teknikansvarig inom VA-uppdrag. Tidigare erfarenheter som entreprenör inom mätning och mängdreglering.

Daniel Alderholm

Telefon: 070-147 13 92

E-post: Daniel.alderholm@civilscon.se

Uppdrags- och teknikansvarig inom väg och anläggning, från förstudie till bygghandlingsskede. 

Linn Daunfelt

Telefon: 072-357 98 24

E-post: linn.daunfelt@civilscon.se

Examen som byggnadsingenjör och har tidigare arbetat som projektingenjör på entreprenörsidan där jag har jobbat med att bygga vägar. Hos Civilscon kommer jag arbeta som projektör inom framförallt Väg/Mark och VA.


Thomas Bohman

Telefon: 072-240 03 86

E-post: thomas.bohman@civilscon.se

Uppdragsansvarig inom geotekniska/ dammtekniska utredningar & projekteringar från förstudie till bygghandlingsskede samt platskontroller/ byggstöd i produktionsskedet.

Johannes Erikson

Telefon: 070-234 78 57

E-post: johannes.erikson@civilscon.se

Handläggare inom geotekniska-, dagvatten- och geohydrologiska utredningar.” / ”Geotekniker och dagvattenutredare/geohydrolog

Anna Johansson

Telefon: 070-108 92 10

E-post: anna.johansson@civilscon.se

Uppdrags- och teknikansvarig inom väg, mark och gata från förstudie till bygghandlingsskede.

       Jakob Cederstrand         

 Telefon: 072-366 58 98

E-post:  jakob.cederstrand@civilscon.se

Entreprenör, byggskadereglerare och bygg- och projektledare.