Kontakta oss

Robert Carling

Telefon: 070-369 99 97

E-post: roberth.carling@civilscon.se

Uppdragsansvarig och teknikansvarig för väg-, järnväg-, VA- och markprojekteringsuppdrag från förstudie till bygghandlingsskede.

David Harrysson

Telefon: 070-612 62 00

E-post: david.harrysson@civilscon.se

Geotekniker som är uppdragsledare och teknikansvarig i utrednings- och projekteringsuppdrag.

Lina Westerlund

Telefon: 070-249 35 23

E-post: lina.westerlund@civilscon.se

Miljöingenjör som arbetar som uppdragsansvarig och teknikansvarig i utrednings- och projekteringsuppdrag.

Mathias Johansson

Telefon: 070-732 20 33

E-post: mathias.johansson@civilscon.se 

Projekt-, projekterings- samt projektledning inom väg, järnväg, mark och VA.

Fredrik Eriksson

Telefon: 073-390 32 54

E-post: fredrik.eriksson@civilscon.se

Uppdrags- och teknikansvarig samt handläggare inom uppdrag omfattande geotekniska utredningar samt projektering av gata, mark och VA.

Maria Dahlgren

Telefon: 070-675 73 04

E-post: maria.dahlgren@civilscon.se

Landskapsarkitekt som arbetar som uppdrags- och teknikansvarig samt handläggare inom uppdrag omfattande utredningar samt projektering av gata, mark och parkmark.

Jonas Mossberg

Telefon: 070-676 82 04

E-post: jonas.mossberg@civilscon.se

Handläggande projektör inom gata, mark och VA. Har jobbat som entreprenör tidigare och har även erfarenheter inom inmätning.

Hanna Gullberg

Telefon: 073-854 66 59

E-post: hanna.gullberg@civilscon.se

Landskapsarkitekt som arbetar i projekt med utredningar, gestaltning samt projektering av gata, mark och parkmark.

Gustav Malmberg

Telefon: 073-862 88 54

E-post: gustav.malmberg@civilscon.se

Uppdrags- och teknikansvarig inom väg, mark och gata genom alla skeden i projekteringsprocessen.  

Anna Sjöberg

Telefon: 070-820 27 08

E-post: anna.sjoberg@civilscon.se

Landskapsarkitekt som arbetar i projekt med utredningar, gestaltning samt projektering av gata, mark och parkmark samt fysisk planering.