Referensprojekt

Här finns exempel på några av de områden som vi verkar inom

Resurskonsulter

Vi arbetar i ett flertal projekt som resurskonsulter inom utredning, projektering och projektledning. Här har vi stor nytta av den erfarenhet vi inhämtat från tidigare roller inom både privat och offentlig sektor. Stödet är i allt ifrån strategisk rådgivning, utredning, fältarbete, projektledning och uppdragsledning.

Utrednings- och projekteringsuppdrag

En stor del av vår verksamhet omfattar utredning och projektering i kommunal stadsplanering där vi är med från tidiga skeden till upphandling av entreprenör och besiktning av färdig anläggning. Uppdragen omfattar miljö, landskapsarkitektur, gata, VA, dagvatten, geoteknik och trafik.

Anläggningskalkyl

Vi har stöttat flera av våra kunder genom att kalkylera kostnader av projekterade anläggningar. Vi har stor kunskap inom AMA, många års erfarenhet som byggledare i anläggningsskeden och en önskan om ett effektivt och transparant kalkylarbete.