Tjänster

Vi tillhandahåller följande tjänster:

Kategori

Projektering-gata/mark/VA/Gestaltning

Projektering av bygghandlingar och planer. Vi utför utredningar och förprojekteringar i tidiga skeden och utför projektering för systemhandlingar och bygghandlingar. Framtagande av förfrågningsunderlag för både utförande- och totalentreprenader.

Vi arbetar även med BIM och framtagande av samordningsmodeller för projekten och hjälper även till i projekt med masshantering och schaktplanering. Vi utför uppdrag åt kommuner, entreprenörer, Trafikverket samt privata aktörer.

Kategori

Utredningar

Vi utför utredningar i tidiga skeden för planering av mark, gata & VA,  samt inom dagvatten och geoteknik.

 Vi hjälper till med avvattning och dagvattenfrågor och tar fram dagvattenutredningar i samband med planarbeten.

Kategori

Projekt- och byggledning

Vi tillhandahåller tjänster inom Projekt- Bygg-, Projektering- och Uppdragsledning

Vi har bred kompetens inom bygg-och projektledning med erfarenhet från mindre komplexa uppdrag till större komplexa samhällsbyggnadsprojekt. Våra projekt- och byggledare arbetar från tidiga skeden till produktionsskedet.

Som beställarstöd är vi behjälpliga med planering av projekten, uppföljning och framtagande av kalkyler.

Kategori

Rådgivning

Vi hjälper er med problemsammanställning, analys, konsekvens bedömning, lösningsförslag och rådgivning i alla skeden av ett projekt.

Kategori

Geoteknik

Vi erbjuder geoteknisk rådgivning och framtagande av geoteknisk projektering, utredningar och undersökningar.